De brandweer van Deurne was al eeuwenlang actief voordat die in 1932 formeel werd opgericht.

In 1923 werd in de gemeente Deurne het brandweerwerk ondergebracht bij de afdeling Openbare Werken. De technisch ambtenaar werd daarbij benoemd tot beheerder van de brandweer. Er waren toen vrijwilligers die oproepbaar waren.

De provincie was niet tevreden met de gebrekkige situatie in Deurne, hetgeen in 1932 resulteerde in de formele oprichting van een brandweerorganisatie.

Er werden een commandant, een administrateur en een aantal vrijwilligers benoemd. Met de aankoop van een open manschappenwagen met daarachter een motorspuit op massieve banden werd de Deurnese brandweer dat jaar gemotoriseerd. Maar er kwamen meer veranderingen. Zo ontwierp toenmalig commandant Kees van den Broek zelf een motorspuit, die het jaar daarop werd aangeschaft en een onderkomen vond in Deurne.

De open manschappenwagen werd halverwege de Tweede Wereldoorlog van een dak voorzien en voortaan in Liessel gestationeerd. Daar had men eveneens de beschikking over een draagbare motorspuit. Deurne schafte toen een trekker, tevens manschappenwagen aan die ook was ontworpen door commandant Van den Broek. Het voertuig werd in 1943 gebouwd op een chassis van een Chevrolet dat van een boer was gekocht. Drie jaar later kwam er een Austin-bellenwagen bij.

In alle kerkdorpen waren verder slangenwagens voor achter de fiets, die tot 1964 operationeel waren. In 1951 werd met de aankoop van drie GMC-legerwagens gestart met de vervanging van het rijdend materieel. Er kwam een tweede bellenwagen bij. Het materieel werd verdeeld over de kernen Deurne, Liessel, Neerkant en Helenaveen. In 1963 werd in Deurne een droogpoederwagen geplaatst. Het jaar daarna werd een groot deel van het rijdend materieel vervangen, net als in 1981, 1998, 1999 en in 2000.

In verband met een reorganisatie van de gemeentelijke brandweer werden de groepen Liessel en Helenaveen per 1 mei 1964 opgeheven.

Joost van den Broek (1961) is tegenwoordig brandweercommandant. Aangezien zijn vader en grootvader hem als zodanig voorgingen is deze functie daarmee sinds 1932 een familieaangelegenheid.

In 2012 telde het korps van Deurne 49 leden en had het twee posten:

Voertuigen bestand Brandweer Deurne